WereldKidz Merseberch

Van Beuningenlaan 28 A 3953 BR Maarsbergen

  • Ben je onder- of overprikkeld, dan kan even bewegen op het beweegplein uitkomst bieden.
  • Naast vele bewegend leeractiviteiten, kun je in de klassen ook keuzes maken voor diverse werkplekken.
  • Leren door te ontdekken.
  • Schoolfoto van WereldKidz Merseberch
  • Samen leren en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar is belangrijk op Merseberch.

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op het SchoolVenster van WereldKidz Merseberch.

Wij bieden een vernieuwd onderwijsconcept gebaseerd op actuele inzichten over leren en op inzichten wat kinderen nodig hebben om volwaardig deel te kunnen nemen aan een complexe en snel veranderende maatschappij.

Wat doen we?

     Missie: Wij willen elk kind een duurzame basis meegeven voor het leven.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, zij leren door samen te spelen, te ontdekken en te onderzoeken.
Deze kwaliteiten worden bij ons op school aangesproken, versterkt en verder ontwikkeld.
Op Wereldkidz Merseberch ontwikkelen de kinderen een basis voor hun leven. 

Deze basis is gebaseerd op vier pijlers:

- Ontwikkelen van de zintuiglijke prikkelverwerking
- Zelfstandig leren leren
- Verwerven van basiskennis en vaardigheden
- Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, elkaar en de omgeving

De vier pijlers staan niet los van elkaar. Elke dag is een mix van alle pijlers zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Wij geven les aan de reguliere groepen 1 t/m 8 en bieden ook een toparrangement voor de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. 

Bent u nieuwsgierig geworden naar Wereldkidz Merseberch?

Neem gerust contact op voor een kennismakingsgesprek met Anneke de Gier (schoolleider) : 0343-43167 of maak een afspraak via de mail: annekedegier@wereldkidz.nl

Wereldkidz

Onze school is onderdeel van WereldKidz (Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland). WereldKidz verzorgt het openbaar basisonderwijs op 32 schoollocaties waaronder een school voor speciaal onderwijs (SO) en een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). De basisscholen van WereldKidz liggen in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist. WereldKidz is een actief samenwerkende stichting. Op alle lagen binnen de stichting werken én leren we samen. Zie ook de website van WereldKidz.

WereldKidz kent een raad van toezicht bestaande uit vijf leden. De dagelijkse leiding van WereldKidz is handen van de voorzitter van het college van bestuur, Wubbo J. Wever.  

De adresgegevens van de stichting zijn:

WereldKidz

Postbus 344

3700 AH Zeist

Telefoon 030-6969100

E-mail info@wereldkidz.nl

Bezoekadres: Laan van Vollenhove 3279 (ingang D), 3706 AS  Zeist

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindertalentenfluistaarschool
  • Breed basisaanbod
  • Leren leren: Samen/individueel
  • Gezamenlijk verantwoordelijk
  • Uitdagende leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023 - 2024 starten we met ongeveer 100 leerlingen verdeeld over drie groepen: groep 1/2/3, groep 4/5 (regulier en toparrangement), groep 6/7/8 (regulier en toparrangement). Gedurende het schooljaar zullen nieuwe kinderen instromen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
103
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven