WereldKidz Merseberch

Van Beuningenlaan 28 A 3953 BR Maarsbergen

Schoolfoto van WereldKidz Merseberch

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op het SchoolVenster van WereldKidz Merseberch.

Wereldkidz Merseberch is in schooljaar 2017- 2018 gestart met een nieuw onderwijsconcept.

Het nieuwe onderwijsconcept is gebaseerd op actuele inzichten over leren en op inzichten wat kinderen nodig hebben om volwaardig deel te kunnen nemen aan een complexe en snel veranderende maatschappij.

Wat doen we?

     Missie: Wij willen elk kind een duurzame basis meegeven voor het leven.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, zij leren door samen te spelen, te ontdekken en te onderzoeken.
Deze kwaliteiten worden op de Merseberch aangesproken, versterkt en verder ontwikkeld.
Op de Merseberch ontwikkelen de kinderen een basis voor hun leven. 

Deze basis is gebaseerd op vier pijlers:

- Ontwikkelen van de zintuiglijke prikkelverwerking
- Zelfstandig leren leren
- Verwerven van basiskennis en vaardigheden
- Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, elkaar en de omgeving

De vier pijlers staan niet los van elkaar. Elke dag is een mix van alle pijlers zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Op de Merseberch geven wij les aan de reguliere groepen 1 t/m 8 en sinds schooljaar 2017-2018 bieden wij ook een toparrangement.

Bent u nieuwsgierig geworden naar Wereldkidz Merseberch?

Neem gerust contact op voor een kennismakingsgesprek met Janine Smal (schoolleider) : 0343-43167 of maak een afspraak via de mail: janinesmal@wereldkidz.nl

Wereldkidz

Onze school is onderdeel van WereldKidz (Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland). 

WereldKidz verzorgt het openbaar basisonderwijs op 28 schoollocaties waaronder een school voor speciaal onderwijs (SO) en een school voor  voortgezet speciaal onderwijs (VSO). De basisscholen van WereldKidz liggen in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist. WereldKidz is een actief samenwerkende stichting. Op alle lagen binnen de stichting werken én leren we samen. Zie ook  de website van WereldKidz. 

WereldKidz kent een raad van toezicht bestaande uit vijf leden.

De dagelijkse leiding van WereldKidz is handen van de voorzitter van het college van bestuur, Wubbo J. Wever.

De adresgegevens van de stichting zijn:

WereldKidz

Postbus 344

3700 AH Zeist

Telefoon 030-6969100

E-mail info@wereldkidz.nl

Bezoekadres: Laan van Vollenhove 3279 (ingang D), 3706 AS  Zeist 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gezellige dorpsschool
  • Breed basisaanbod
  • Leren leren: Samen en alleen
  • Gezamenlijk verantwoordelijk
  • Uitdagende leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019- 2020 zijn we gestart met ongeveer 100 leerlingen verdeeld over vier groepen: groep 1/2/3, groep 4/5 (regulier en topklas), groep 6/7/8 en groep 6/7/8 Topklas. Gedurende het schooljaar zijn nieuwe kinderen ingestroomd. De school blijft groeien.

We zullen in schooljaar 2020- 2021 starten met ongeveer 105 leerlingen. We zullen werken in de volgende groepssamenstellingen: groep 1/2/3, groep 4/5 (regulier en toparrangement), groep 6/7/8 (regulier en toparrangement).  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
99
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Verschillende kinderopvangorganisaties uit Maarn, Maarsbergen en Woudenberg verzorgen de opvang van de kinderen na schooltijd. Zij regelen het vervoer van de kinderen en hebben verschillend aanbod. De keuze is uiteraard aan ouders om hier gebruik van te maken

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven