Basisschool WereldKidz Meent

Trompplein 3 3951 CR Maarn

  • Schoolfoto van Basisschool WereldKidz Meent
  • Schoolfoto van Basisschool WereldKidz Meent
  • Schoolfoto van Basisschool WereldKidz Meent
  • Schoolfoto van Basisschool WereldKidz Meent
  • Schoolfoto van Basisschool WereldKidz Meent

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor onze school.  

WereldKidz Meent is een openbare basisschool in het hartje van Maarn. De school kenmerkt zich door een warme, open sfeer waarbij de ontwikkeling van elk kind centraal staat. Onze onderwijsvisie is Dalton.  

Op Vensters van PO vindt u veel informatie. Op onze website nog meer: http://meent.wereldkidz.nl/ U kunt natuurlijk ook een kijkje nemen op onze Facebookpagina en Twitteraccount.  

De beste indruk van onze school kunt u krijgen door zelf langs te komen. Dan ziet u kinderen en leerkrachten aan het werk, proeft u de sfeer en kunnen we uw vragen beantwoorden.

Mail of bel onze schoolleider (Remco de Koning), voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Hierbij is uw kind ook van harte welkom. • remcodekoning@wereldkidz.nl • 0343-442602

Inschrijven kan via ons inschrijfformulier: https://meent.wereldkidz.nl/Contact/Inschrijfformulier

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton kernwaarden
  • Talentontwikkeling
  • Digitale geletterdheid
  • Eigen ontwikkeling leerling
  • Sociaal klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2020 had WereldKidz Meent 190 leerlingen. Dat is een lichte daling t.o.v. 1 oktober 2019 van 12 leerlingen.

Op 1 oktober 2021 zitten we weer boven de 200 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
203
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven