Oecumenische Basisschool De Ladder

Breeschotenlaan 26 3951 VL Maarn

  • Met het thema duurzaamheid binnen ons projectonderwijs zijn onze leerlingen naar de lezen van Andre Kuipers geweest.
  • Tijdens de nationale voorleesdagen heeft Prinses Laurentien voorgelezen en de pluimuitreiking door stichting lezen.
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool De Ladder

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In november 2018 heeft De Ladder deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling door Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek met een gemiddelde waardering van een 8,2! Vanuit onze school hebben 92 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 de vragenlijst ingevuld. Leerlingen zijn over het algemeen zeer tevreden over de school. Het gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen aan de school hebben gegeven is van een 7,5 in 2016 naar een 8,2 in 2018 gestegen. Op basis van wat de leerlingen in 2016 hebben aangegeven is beleid gemaakt en uitgevoerd, wat gewaardeerd wordt door de leerlingen
Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In november 2018 is een tevredenheidsonderzoek bij ouders afgenomen. De gemiddelde tevredenheid is een 8,1. In het najaar van 2021 wordt een nieuw tevredenheidsonderzoek afgenomen.

Ouders geven aan dat de grootste pluspunten van de school liggen op de veiligheid, plezier in naar schoolgaan, contact met medewerkers, leereffect, vakbekwaamheid leerkrachten, sfeer, informatievoorziening, inzet en motivatie leerkrachten, aandacht normen en waarden, huidige schooltijden, mate waarin de leerkracht luistert naar ouders, aansluiting niveau, uitdaging, rust en orde in de klas, aandacht voor gymnastiek en duidelijkheid van schoolregels.


Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven