Oecumenische Basisschool De Ladder

Breeschotenlaan 26 3951 VL Maarn

  • Met het thema duurzaamheid binnen ons projectonderwijs zijn onze leerlingen naar de lezen van Andre Kuipers geweest.
  • Tijdens de nationale voorleesdagen heeft Prinses Laurentien voorgelezen en de pluimuitreiking door stichting lezen.
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool De Ladder

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In april 2022 heeft De Ladder deelgenomen aan de leerling tevredenheidspeiling. 
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In november 2018 is een tevredenheidsonderzoek bij ouders afgenomen. De gemiddelde tevredenheid is een 8,1. In het najaar van 2021 wordt een nieuw tevredenheidsonderzoek afgenomen.

Ouders geven aan dat de grootste pluspunten van de school liggen op de veiligheid, plezier in naar schoolgaan, contact met medewerkers, leereffect, vakbekwaamheid leerkrachten, sfeer, informatievoorziening, inzet en motivatie leerkrachten, aandacht normen en waarden, huidige schooltijden, mate waarin de leerkracht luistert naar ouders, aansluiting niveau, uitdaging, rust en orde in de klas, aandacht voor gymnastiek en duidelijkheid van schoolregels.


Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven