Oecumenische Basisschool De Ladder

Breeschotenlaan 26 3951 VL Maarn

  • Met het thema duurzaamheid binnen ons projectonderwijs zijn onze leerlingen naar de lezen van Andre Kuipers geweest.
  • Tijdens de nationale voorleesdagen heeft Prinses Laurentien voorgelezen en de pluimuitreiking door stichting lezen.
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool De Ladder

In het kort

Toelichting van de school

De Ladder is een school gelegen in een groene wijk in Maarn op de Utrechtse Heuvelrug. Op de school zitten ongeveer 210 leerlingen verdeeld over 10 groepen. Er is bewust gekozen om te werken met kleine klassen van gemiddeld 22 leerlingen, zodat ieder kind voldoende aandacht krijgt van de leerkracht.

Wij zijn trots op onze school, onze kleine klassen van gemiddeld 22 kinderen per groep, het Kanjer Onderwijs als erkende kanjerschool, het projectonderwijs en het feit dat wij door de inspectie beoordeeld zijn als ‘goede school’. Wij werken vanuit de visie  Stap voor stap de wereld in. Er is een rustige en plezierige werksfeer in de klassen. Vanuit de oecumenische visie staat het respect hebben voor elkaar centraal waarbij verschillen in ras, geaardheid of geloof overbrugd kunnen worden. 

U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek op De Ladder!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kanjerschool
  • Ontdekken en onderzoeken
  • Oecumenisch onderwijs
  • Leesonderwijs
  • Kleinere groepen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Ladder is een school met ongeveer 210 leerlingen verdeeld over 10 groepen. Gemiddeld aantal leerlingen in een groep ligt op 22 leerlingen. In de groepen is een plezierig klimaat en rustige werksfeer. Het team bekijkt ieder schooljaar hoe de leerlingen zo goed mogelijk over het aantal groepen verdeeld kunnen worden, zodat zij zo goed mogelijk onderwijs kunnen verzorgen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
203
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven