Oecumenische Basisschool De Ladder

Breeschotenlaan 26 3951 VL Maarn

  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool De Ladder
  • Met het thema duurzaamheid binnen ons projectonderwijs zijn onze leerlingen naar de lezen van Andre Kuipers geweest.
  • Tijdens de nationale voorleesdagen heeft Prinses Laurentien voorgelezen en de pluimuitreiking door stichting lezen.

In het kort

Toelichting van de school

De Ladder is een oecumenische basisschool waar het kind centraal staat. Vanuit onze visie Ik-samen met de ander- kan het het! begeleiden wij onze leerlingen tot zelfstandige, ondernemende kinderen die de ruimte krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Samenwerken en zelfverantwoordelijkheid zijn hierbij belangrijke kernwaarden.

Wij bieden op De Ladder kwalitatief goed onderwijs, waarbij leerlingen bij de basisvakken rekenen, lezen en taal zelfstandig werken. Bij de zaakvakken en creatieve vakken bieden wij projectonderwijs; de leerlingen leren hierbij hun nieuwsgierigheid te tonen, stellen ontwikkelvragen en leren samenwerken. 

U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek op De Ladder

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Ondernemen
  • Oecumenisch onderwijs
  • Samenwerken
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Ladder is een school met ongeveer 200 leerlingen verdeeld over 8 groepen en vanaf januari 2019 komt daar een instroom groep bij. Na een leerling daling in de jaren 2013 en 2014 door vergrijzing in Maarn, is het aantal leerlingen de afgelopen 4 jaar gegroeid. De prognose is dat het leerlingenaantal de komende jaren verder zal toenemen. De prognose is gebaseerd op het rapport leerlingenprognoses Utrechtse Heuvelrug van de gemeente (Postmus 2017) en de daadwerkelijk ingeschreven leerlingen.

2016: 186 leerlingen

2017: 191 leerlingen

2018: 195 leerlingen

2019: 199 leerlingen (prognose)

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
189
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven