Oecumenische Basisschool De Ladder

Breeschotenlaan 26 3951 VL Maarn

  • Met het thema duurzaamheid binnen ons projectonderwijs zijn onze leerlingen naar de lezen van Andre Kuipers geweest.
  • Tijdens de nationale voorleesdagen heeft Prinses Laurentien voorgelezen en de pluimuitreiking door stichting lezen.
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool De Ladder

In het kort

Toelichting van de school

De Ladder in een school gelegen in een groene wijk in Maarn op de Utrechtse Heuvelrug. Op de school zitten ongeveer 200 leerlingen verdeeld over 10 groepen. Er is bewust gekozen om te werken met kleine klassen van gemiddeld 22 leerlingen zodat ieder kind voldoende aandacht krijgt van de leerkracht.

De Ladder is een erkende Kanjerschool waar de sociaal-emotionele ontwikkeling hoog in het vaandel staat. De school werkt vanuit ontwikkelingsgericht onderwijs, waarbij het onderwijs betekenisvol is ingericht en aansluit bij de beleving van het kind. Hierdoor is de leerling actief en betrokken bij zijn of haar leerproces. In de praktijk betekent dit dat er spelend en onderzoekend wordt geleerd vanuit projectthema's. Er is een rustige en plezierige werksfeer in de klassen. Vanuit de oecumenische visie staat het respect hebben voor elkaar centraal waarbij verschillen in ras, geaardheid of geloof overbrugd kunnen worden. 

U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek op De Ladder!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Ontwikkelingsgericht onderwijs
  • Oecumenisch onderwijs
  • Onderzoeken
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Ladder is een school met ongeveer 200 leerlingen verdeeld over 10 groepen. In de groepen is een plezierig klimaat en rustige werksfeer. Gemiddeld aantal leerlingen in een groep ligt op 22 leerlingen. Er is een bandbreedte tussen de 18 en 27 leerlingen per groep. In 2021-2022 wordt een wachtlijst gehanteerd voor groepen die het maximum aantal leerlingen heeft bereikt. De laatste jaren is de school gegroeid van 181 leerlingen naar 199 leerlingen op 1 oktober 2021. 

2020: 190 leerlingen

2021: 199 leerlingen (prognose)

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
197
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven