Basisschool De Stapsteen

Kijkakkers 1 -A2 6026 ER Maarheeze

  • Schoolfoto van Basisschool De Stapsteen
  • Schoolfoto van Basisschool De Stapsteen
  • Schoolfoto van Basisschool De Stapsteen
  • Schoolfoto van Basisschool De Stapsteen
  • Schoolfoto van Basisschool De Stapsteen

In het kort

Toelichting van de school

De naam “De Stapsteen” duidt op de ontwikkeling van de kinderen die stap voor stap verloopt volgens een niet exact van te voren uit te stippelen route. De school is een van de vele ‘Stapstenen' in die ontwikkeling en ieder leerjaar is daar weer een klein ‘Stapsteentje’ in. Als team van leerkrachten willen wij de kinderen begeleiden bij hun ontwikkelingsstappen op die 'Stapstenen' van hun leven. Een weg die ieder naar eigen kunnen en in eigen tempo zal afleggen.   

Kijk voor meer informatie op de website van basisschool De Stapsteen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwalitatief hoogstaand aanbod
  • Leren leren
  • Aanbod op maat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
310
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven