Basisschool De Stapsteen

Kijkakkers 1 -A2 6026 ER Maarheeze

  • Schoolfoto van Basisschool De Stapsteen
  • Schoolfoto van Basisschool De Stapsteen
  • Schoolfoto van Basisschool De Stapsteen
  • Schoolfoto van Basisschool De Stapsteen
  • Schoolfoto van Basisschool De Stapsteen

In het kort

Toelichting van de school

De missie van basisschool De Stapsteen luidt: "De Stapsteen is een school waar kinderen en leerkrachten, dagelijks bezig zijn met leren ván en mét elkaar." Wij werken op basis van 9 pijlers die deze missie praktisch moeten onderbouwen: 1) een veilige sfeer voor iedereen, 2) ruime aandacht voor waarden en normen en de sociaal-emotionele ontwikkeling, 3) open en heldere communicatie, 4) een uitdagende leeromgeving creëren, 5) het ontwikkelen van een flexibele opstelling ten aanzien van de ander en de omgeving, 6) afstemming van het onderwijs op de ontwikkelingsbehoefte van het kind, 7) het optimaal benutten van elkaars sterke kanten, 8) de balans vinden tussen sturend en zelfsturend onderwijs, 9) het continu bewaken van en werken aan kwaliteitsverhoging.

Kijk voor meer informatie op de website van basisschool De Stapsteen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Je voelt je veilig!
  • Uitdaging op eigen niveau!
  • Ouders zijn onze partners!
  • Samen leren is meer!
  • Mooie talenten bij elk kind!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
310
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven