Openbare Basisschool Cranendonck

Kijkakkers 1 a-5 6026 ER Maarheeze

Schoolfoto van Openbare Basisschool Cranendonck

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij OBS Cranendonck!

Onze school bereidt kinderen voor op de toekomst. Wij geven onze kinderen een goede basis voor het vervolgonderwijs.
Op OBS Cranendonck wordt uitgegaan van de talenten van kinderen, met andere woorden: "elke leerling telt!....” 


Openbaar onderwijs

Wij leren kinderen respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging en besteden aandacht aan overeenkomsten en verschillen.
"Niet apart, maar samen" is daarbij ons uitgangspunt.


Kleinschaligheid 

Het kleinschalige karakter biedt kinderen een veilige en vertrouwde omgeving.
Elk kind krijgt de aandacht en zorg die het nodig heeft.

Kom kijken en beleven!
Kijk ook eens op onze website of loop eens bij ons binnen!

  Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

  Toelichting van de school

  OBS Cranendonck laat de laatste jaren een stabiel leerlingaantal zien. De verwachting is dat we de komende jaren een stabiel aantal leerlingen behouden. De vergelijkingsgroep is het gemiddelde van alle scholen in Nederland.
  Weergave aantal leerlingen

  Leerlingen
  121
  Landelijk gemiddelde
  215

  Bron

  Verdeling naar leerjaar en leeftijd

  Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

  Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

  Bron

  Schooltijden en opvang

  Toelichting van de school

  Onderwijstijd  
  In de Wet op het Primair Onderwijs is vastgelegd dat basisschoolleerlingen in de acht jaar dat ze op school zitten tenminste 7520 lesuren krijgen. Voor leerlingen in de groepen 3 tot en met 8 geldt bovendien een verplichte vijfdaagse schoolweek. Maximaal zeven keer per schooljaar mag voor deze groepen in plaats van een vijfdaagse schoolweek een vierdaagse schoolweek worden ingeroosterd, los van de vierdaagse schoolweken als gevolg van erkende feestdagen. 

  Op OBS Cranendonck hebben alle leerlingen van groep 1 t/m 8 wekelijks evenveel lesuren. Dit betekent dat alle leerlingen op woensdag- en vrijdagmiddag vrij zijn.

  Ziekmelden  
  Ziekte en verzuim Als uw kind ziek is moet u dat ‘s morgens aan de school doorgeven. Wij vragen u vriendelijk uw kind(eren) vóór 08.30 uur telefonisch of via de app ziek te melden. Als een kind bij aanvang niet op school is en niet is afgemeld, neemt de school zo spoedig mogelijk contact op. Wanneer uw kind om een andere reden dan ziekte de school moet verzuimen, dient u dat van tevoren aan te vragen bij de locatiedirecteur van de school. Aanvraagformulieren zijn op school of digitaal via de schoolapp verkrijgbaar.  

  Als blijkt dat uw kind een besmettelijke ziekte heeft (bijv. krentenbaard, waterpokken, rode hond e.d.) verzoeken wij u contact met de school op te nemen over de te volgen procedure i.v.m. besmettingsgevaar. Na overleg is uw kind weer op school toelaatbaar.

  Vanaf de absentielijsten, die dagelijks worden ingevuld, is het mogelijk de reden van het verzuim te controleren. Achteraf wordt bij onduidelijke reden van verzuim contact opgenomen met de ouders. Bij eventuele problemen kan dan een oplossing worden gezocht. Ongeoorloofd schoolverzuim melden we bij de leerplichtambtenaar.

  Veelgestelde vragen

  Weergave Schooltijden en opvang

  Waar wonen de leerlingen van deze school?

  Terug naar boven