Rooms Katholieke Basisschool De Klepper

Kapellerweg 4 5575 BG Luyksgestel

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Klepper
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Klepper
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Klepper
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Klepper

In het kort

Toelichting van de school

De Klepper heeft een mooi, open, licht en fris schoolgebouw waarin samenwerken centraal staat. Op de bovenverdieping werken de groepen 4 t/m 8 rond een prachtig leerplein, waar kinderen kunnen werken in verschillende werkplekken en rond gemeenschappelijke werktafels. Op de benedenverdieping werken de leerlingen van de groepen 1 t/m 3 samen rond hun leerplein, waar betekenisvolle hoeken zijn ingericht waarin de leerlingen samen spelend leren. De leerlingen ontmoeten elkaar op het leerplein. Zowel 'boven' als 'beneden' wordt groep overstijgend samengewerkt.

Basisschool De Klepper heeft 10 groepen die begeleid worden door 17 leerkrachten. Zowel in de boven- als onderbouw worden de leerkrachten ondersteund door een onderwijsassistent. Daarnaast is er een kwaliteitsondersteuner (KO) werkzaam die de leerkrachten ondersteunt wanneer er hulpvragen zijn bij het leerproces. De clusterdirecteur is verantwoordelijk voor zowel de Klepper als voor Basisscholen de Beisterveld en de Waterloop (beiden in Bergeijk). Op basisschool de Klepper is een directie-ondersteuner werkzaam die zorg draagt voor de dagelijkse gang van zaken. Zij is eerste aanspreekpunt voor collega's en ouders.

Kijk voor meer informatie op de website van basisschool De Klepper.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren leren
  • Groepsdoorbrekend werken
  • Opbrengstgericht werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
233
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het veiligheidsplan van SKOzoK wordt door ons gevolgd.

Binnen dit plan wordt informatie opgehaald vanuit diverse bronnen, zoals:

* RI&E

* Tevredenheidsonderzoeken ouders, leerlingen, medewerkers

* ZIEN vragenlijsten

Terug naar boven