Basisschool de Hoekstien

Hegedyk 44 8405 GV Luxwoude

  • Schoolfoto van Basisschool de Hoekstien
  • Schoolfoto van Basisschool de Hoekstien
  • Schoolfoto van Basisschool de Hoekstien

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We zijn tevreden over de resultaten van de leerlingtevredenheidspeiling en vinden dat dit een representatief beeld geeft van onze school. 

Gemiddeld geven de leerlingen van groep 6 t/m 8 de school als rapportcijfer een 8,6.

Alle leerlingen geven aan zich veilig of heel veilig op school te voelen en 85% geeft aan een leuke klas te hebben.
Van alle leerlingen in groep 6 t/m 8 geeft ruim 80% aan nooit of bijna nooit gepest te worden. 

Op de vragen 'ben je tevreden over wat je leert op deze school?', 'vind je de regels duidelijk?', 'ben je tevreden over de uitleg van de juf?', 'helpt de juf je goed als dat nodig is?' en 'vertelt de juf je duidelijk wat je goed of fout doet?' scoren alle leerlingen erg tevreden of heel erg tevreden. 

Tevredenheid
8,2

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,5

Terug naar boven