Basisschool de Hoekstien

Hegedyk 44 8405 GV Luxwoude

  • Schoolfoto van Basisschool de Hoekstien
  • Schoolfoto van Basisschool de Hoekstien
  • Schoolfoto van Basisschool de Hoekstien

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van personeelsleden, wordt er naar vervanging gezocht. Wij streven er naar om de dagelijkse schoolpraktijk zoveel mogelijk door te laten gaan. De vervanging kunnen we vaak uit eigen personeel halen door de brede inzetbaarheid en parttime leerkrachten. Lukt dit niet dan zoeken we op de invallijst, die door Comprix wordt beheerd. Indien er geen vervanging beschikbaar is handelen we volgens het vervangingsprotocol.   

Dit protocol schrijft voor dat we de eerste dag zonder vervanging de kinderen uit de betreffende groep (een deel van de dag) les krijgen van de directeur of onderwijsassistent (indien mogelijk en maximaal 1 dag). Lukt dat niet, dan zijn we genoodzaakt de kinderen te verdelen over de andere groepen. De ouders krijgen hiervan z.s.m. bericht.  
Mocht de tweede dag weer zonder vervanging zijn, dan berichten we de ouders dat de betreffende groep vrij is. Dit laatste alleen in uiterste noodzaak en op de middag ervoor. Helaas is het door het tekort aan (inval-)leerkrachten het afgelopen jaar toch nodig geweest deze beslissing te nemen. Om ervoor te zorgen dat één groep niet te veel onderwijs mist, kiezen we ervoor bij een gebrek aan vervanging om de groepen die vrij zijn dan af te wisselen.  

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven