Christelijke Basisschool De Fontein

Gouden Regenstraat 21 7775 AX Lutten

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Fontein

In het kort

Toelichting van de school

CBS De Fontein is een middelgrote school in het dorp Lutten. De school is gevestigd in een prachtig nieuw gebouw. Ook de kinderopvang is gevestigd in dit gebouw, de bibliotheek en een sportzaal. Er is een mooi schoolplein waar na schooltijd gespeeld kan worden. Het is een belangrijke voorziening voor het dorp, een ontmoetingsplaats voor jong en oud.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gelukkige kinderen
  • Goed pedagogisch klimaat
  • Aandacht Waarden en normen
  • Mogelijkheden voor elk kind
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen die De Fontein bezoeken stromen in vanaf hun vierde jaar en komen voornamelijk uit het dorp zelf, maar ook uit de omliggende buurtschappen. Een aantal woont in een ander postcodegebied.

De populatie is gemeleerd. De gezinnen/families wonen deels sinds jaren in ons dorp, al generaties lang, maar er is steeds meer import. Lutten is een aantrekkelijk dorp om te wonen. Jonge mensen vertrekken vaak eerst voor studie of werk, maar komen ook weer terug naar de geboortegrond. Een groot deel van de populatie heeft scholing gehad tot of tot en met het MBO-, een kleiner deel heeft HBO-scholing gehad of hoger. De school bevindt zich in een taalachterstandsgebied. De laatste jaren zijn er ook kinderen op school gekomen met een niet-Nederlands talige achtergrond.

Het schoolgewicht is 31,46

Het aantal leerlingen wat u ziet in de grafiek was het werkelijk aantal op 1-10-2022

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
145
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Sinds kort is er naast de Intern Begeleider, Esther de Joode, die de coordinatie heeft t.a.v. de leerlingenzorg, ook een kansencoach aanwezig, Kim Zielman. Zij kon op school worden aangesteld vanwege het project 'Eerlijke Kansen'.  Zij ondersteunt de IB-er en kan vooral een schakel zijn tussen de gezinnen en de school. Wanneer er vragen zijn over opvoeding of ontwikkeling, wanneer er zorgen zijn in een gezin, dan kan zij als tussenpersoon functioneren. Zij bezoekt, indien wenselijk, ook de gezinnen thuis en maakt een handelingsplan.

Met zowel de IB-er als de kansencoach kan de zorg en aandacht voor de leerlingen en de gezinnen goed vorm krijgen. U kunt contact opnemen om een afspraak te maken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op scool zijn voor de verschillende hier genoemde aspecten protocollen vastgesteld. De meeste daarvan zijn te vinden als bijlage bij deze schoolgids; een ander deel is op te vragen bij de directie.

Terug naar boven