CBS 't Fundament

Zeehaanstraat 3 9866 AT Lutjegast

  • Schoolfoto van CBS 't Fundament
  • Schoolfoto van CBS 't Fundament
  • Schoolfoto van CBS 't Fundament
  • Schoolfoto van CBS 't Fundament
  • Schoolfoto van CBS 't Fundament

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de presentatie van onze gegevens en statistieken. Achter deze cijfers schuilen prachtige kinderen, een enthousiaste team en betrokken ouders die samen CBS 't Fundament vormen.

’t Fundament is een school met een christelijke grondslag, waar iedereen zich welkom en veilig voelt. Waar iedereen verantwoordelijk is voor zichzelf en voor de ander. Een plek waar we kunnen zijn wie we zijn. Waar we trots zijn op wat we kunnen. Waar we uitgaan van onze eigen en onze gezamenlijke mogelijkheden, zodat we ons zo breed en optimaal mogelijk ontwikkelen.   


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leerling-ouder-school
  • Critical Skills
  • Opbrengstgericht
  • Portfolio
  • Kanjers!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
61
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven