De Baskuul

Horn 15 1614 LS Lutjebroek

  • Schoolfoto van De Baskuul
  • Schoolfoto van De Baskuul
  • Schoolfoto van De Baskuul

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Baskuul formuleert het advies voor het voortgezet onderwijs op basis van meerdere gegevens. We gebruiken de CITO scores van de gehele schoolloopbaan van een kind. Daarnaast wordt in groep 8 de NIO test afgenomen. Deze test meet de capaciteiten van het kind. Het belangrijkste onderdeel van het advies komt echter van de leerkracht. Hij / Zij kent de kinderen door en door en heeft daardoor een compleet beeld. Een combinatie van bovengenoemde componenten vormt uiteindelijk het schooladvies.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Jaarlijks hebben we overleg met het voortgezet onderwijs over de kinderen die daar vanuit onze school naartoe zijn gegaan. In het algemeen kan worden opgemerkt dat men tevreden is over de leerlingen van De Baskuul en dat de gegeven schoolkeuzeadviezen goed overeenkomen met wat kinderen uiteindelijk behalen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven