De Baskuul

Horn 15 1614 LS Lutjebroek

  • Schoolfoto van De Baskuul
  • Schoolfoto van De Baskuul
  • Schoolfoto van De Baskuul

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van RKBS De Baskuul. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. 

De Baskuul is op weg naar de toekomst!

Onze missie: Ieder kind kent en ontwikkelt zijn talenten, waardoor het zich voorbereidt op de wereld van morgen. Dit houdt voor ons in dat we werken aan de basisbehoeften van ieder kind; relatie, competentie en autonomie. Hierbij hebben we competente leerkrachten die de leerlingen begeleiden in hun zelfontplooiing. 

In de komende jaren zullen we ons onderwijs steeds meer in het belang van onze missie inrichten.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed pedagogisch klimaat
  • Onderzoekend leren
  • Samenwerken
  • Dorpsschool
  • Goede leerlingzorg

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door de nieuwbouwwijk de Oosterweed zien we sinds 2016 een groei in ons leerlingaantal.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
240
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven