De Sprong

Marterlaan 20 6741 BD Lunteren

Schoolfoto van De Sprong

In het kort

Toelichting van de school

Geachte bezoeker van het Schoolvenster,

Hartelijk welkom op het School van de Sprong. Het Schoolvenster biedt u inzicht in de gegevens en de resultaten van openbare basisschool De Sprong. De Sprong is de enige openbare basisschool in Lunteren en maakt onderdeel uit van de Stichting Proominent. De gegevens zijn afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van O C & W), de Inspectie van het Onderwijs en de Sprong. Soms treft u een toelichting aan bij de gegevens en de cijfers. Schoolvensters biedt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de Sprong en de resultaten.Wellicht is de informatie die u krijgt middels Schoolvenster een eerste kennismaking met de school. Meer informatie treft u op de website van de school: www.obsdesprong.nl  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Resultaatgericht.
  • Veilig en warm schoolklimaat.
  • Betrokken leerkrachten.
  • Kleinschalig.
  • Respect en waardering.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Sprong is een kleinschalige basisschool. Op 1 oktober 2021 telde de school 48 leerlingen. Er zijn 3 groepen: 1-2-3, 4-5-6 en 7-8. De grootte van de groepen varieert tussen 15 en 20 leerlingen per groep.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
27
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven