C N S De Triangel

Kerkhoflaan 29 6741 BN Lunteren

  • 22 januari 2018 werden we verrast met het predicaat excellente school op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling.
  • 24 januari 2022 verlenging predicaat excellente school! Jury prijst o.a. wijze waarop de school het welbevinden van de leerlingen bevordert.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Excellente school
  • Sterke zorgstructuur
  • Modern, christelijk onderwijs
  • Weekopening- en sluiting
  • Creamiddag (o.a. koken,muziek)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
347
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

CNS De Triangel is samen met Kinderopvang Partou gevestigd in een prachtig, modern, nieuw pand aan de Kerkhoflaan te Lunteren. Er is een prettige samenwerking tussen beide partijen, die uw kind(eren) ten goede komt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven