Martinus School

Keizerskroon 5 7581 TX Losser

Schoolfoto van Martinus School

In het kort

Toelichting van de school

KBS De Martinus

Leren in Vertrouwen.

Welkom allemaal.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren in vertrouwen.
  • Toekomstgericht, Aandacht
  • Verantwoordelijkheid, Leren
  • Structuur, Ambitie, Samen
  • Respect, Groei, Veilig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Groep             Aantal                                         

Groep 1a:       15 (exclusief instroom schooljaar 2021-2022)   

Groep 1b:       15 (exclusief instroom schooljaar 2021-2022)  

Groep 2:         39       

Groep 3:         36

Groep 4:         35

Groep 5;         25

Groep 6:         28

Groep 7:         28

Groep 8:         26

In alle groepen zijn extra mensen voor ondersteuning/delen van de groep. Ook zijn er meerdere ruimtes per groep ter beschikking om in te werken. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
247
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de meldcode wordt gewerkt met een stappenplan. Elke stap beschrijft precies wat er moet gebeuren, door en met wie dat gedaan wordt, waar extra informatie te vinden is, waar eventueel hulp gezocht kan worden en wanneer een melding moet worden gedaan bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het AMK. Het stappenplan bestaat uit de volgende vijf stappen:

1    signalen in kaart brengen

2    collegiale consultatie

3    gesprek met de ouders

4    afwegen van de ernst van de zaak

5    beslissen: melden of hulp organiseren  

Het is in ieders belang dat de communicatie tussen school en ouders open, transparant en constructief blijft, gezamenlijk denken we in het belang van uw kind. Een leerkracht gaat vaak samen met de aandachtsfunctionaris met de ouders in gesprek om de zorgen van de school te delen en hun verhaal te horen. Daarnaast is het van belang de ouders duidelijk te maken wat de stappen zijn die nog kunnen volgen, en wat de wenselijke aanpak van de situatie is.

Terug naar boven