Rooms Katholieke Basisschool Veldzijde

Ericahof 1 7581 VZ Losser

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Veldzijde

Het team

Toelichting van de school


<span style="line-height:1.5;">Op dit moment bestaat het personeel uit ongeveer 14 groepsleerkrachten, een intern begeleider die de leerlingenzorg </span>coördineert<span style="line-height:1.5;">, een tweetal </span>conciërges<span style="line-height:1.5;"> en de directeur. Er zijn op dit moment nog twee fulltimers werkzaam op onze school, de rest van de leerkrachten werkt parttime. </span>

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Verdeling van de groepen voor het schooljaar 2015-2016: 
Groep 1/2, Groep 2/3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8

Muziekpilot
We zijn ontzettend blij met de gesubsidieerde pilot: "Leerlijn muziekeducatie" waarbij een vakdocent Muziek verbonden is aan onze school. Zij geeft een deel van de muzieklessen in de groepen 3 t/m 8 en ondersteunt de leerkrachten van groep 1 en 2 bij het geven van muziek: Een waardevolle aanvulling!

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven