Rooms Katholieke Basisschool Veldzijde

Ericahof 1 7581 VZ Losser

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Veldzijde

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Schoolvenster-website van Katholieke Basisschool Veldzijde in Losser.
Op deze website treft u allerlei informatie over onze school aan. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig is er een toelichting bij de cijfers en feiten geplaatst. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Veldzijde wil goed onderwijs aanbieden aan kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar. Om tot optimale ontwikkeling voor alle kinderen te komen zijn een aantal kernwaarden voor ons belangrijk: Respect, plezier, samenwerking, kwaliteit en verantwoordelijkheid. U leest er meer over in onze schoolgids op www.veldzijde.nl
U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerking
  • Talent
  • Eenheid
  • Respect
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
154
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven