De Saller

Keizerskroon 7 7581 TX Losser

  • Schoolfoto van De Saller
  • Schoolfoto van De Saller
  • Schoolfoto van De Saller
  • Schoolfoto van De Saller
  • Schoolfoto van De Saller

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of noodzakelijke afwezigheid van teamleden geldt er recht op vervanging door een collega uit de vervangingspool of een vaste invaller. We worden als school regelmatig geconfronteerd met het feit dat er bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten geen vervangers beschikbaar zijn. In zo’n geval gaan we op zoek naar een teamlid dat op vrijwillige basis wil invallen of overwerken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Leren gebeurt vooral door spelen.

In groep 2 wordt steeds meer beroep gedaan op de zelfstandigheid van de leerlingen en worden vaardigheden steeds meer uitgebreid. De interesse voor de beginselen van het leren lezen, rekenen en schrijven worden sterker.

Jonge kinderen leren door te spelen. Tijdens het spel is er plezier en zijn kinderen geboeid bezig. Onze kleutermethode Onderbouwd verbindt leren en spelen door met ontwikkelingsmateriaal gericht te werken aan leerdoelen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven