De Saller

Keizerskroon 7 7581 TX Losser

  • Schoolfoto van De Saller
  • Schoolfoto van De Saller
  • Schoolfoto van De Saller
  • Schoolfoto van De Saller
  • Schoolfoto van De Saller

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veel expertise in eigen huis
  • Talent gericht onderwijs
  • Contact leerling-ouder-school
  • Engels door een vakleerkracht
  • Goed gedrag stimuleren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Saller ontleent haar naam aan de wijk waar de school staat. De school is goed bereikbaar vanuit alle wijken en buitengebieden van Losser. De laatste jaren gaan er ongeveer 100 leerlingen naar onze school en vormen we een goede afspiegeling van de maatschappij.

Ons schoolplein biedt onze leerlingen en de buurtkinderen, na schooltijd veel uitdaging en speelplezier. Op korte loopafstand is onze gymzaal ‘De Havezate’, voldoende parkeergelegenheid en een speelveldje.

In de nabije omgeving van school worden veel nieuwe woningen gebouwd de komende jaren. We verwachten de komende jaren een stabiel/of lichte groei van ons leerlingenaantal.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
81
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven