De Wegwijzer

Sperwerstraat 1 7581 EP Losser

De Wegwijzer: daltonschool

Het team

Toelichting van de school

In 2017-2018 werkten naast het onderwijspersoneel :

- een onderwijsassistente

- een conciërge

- twee medewerksters huishoudelijke dienst.

Bovenstaande medewerkers vulden de functie in deeltijd in.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Mocht een leerkracht ziek worden of vervangen moeten worden, dan kunnen we via het OBT een melding invoeren bij de invalpool en vanuit het OBT wordt een vervanger aangewezen. 


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken we met een team van tien leerkrachten, een IB-er, een directeur, twee interieurverzorgsters, een conciërge en twee onderwijsassistenten.

Directeur: Michelle Homburg

Plaatsvervangend directeur & IB: Daniele Ossenvoort

De groepsleerkrachten:

 • Marlyn Asbreuk (wetenschap & techniek)
 • Ans ten Berge   (BHV)
 • Mienke Gosselt (lezen & ICT)
 • Esther Krikke    (vertrouwenspersoon)
 • Willeke Leverink (daltoncoördinator)
 • Daniele Ossenvoort (pestcoördinator)
 • Annette Pol (kleutergym)
 • Yvonne Ros (aandachtsfunctionaris)
 • Sharon Selen (begeleiding stagiaires en BHV)
 • Betsy Spit (rekencoördinator) 

Onderwijsassistenten: Monique Hoeve en Selina Eulderink

Interieurverzorgsters: Karin Strijker en Sabine Busscher

Conciërge: Jan Poorthuis (BHV)

De vakleerkrachten: Op De Wegwijzer is Pia Rosens de vakleerkracht muziek. De gymdocent Marlou Schopman verzorgt de gymlessen voor de groepen 3 t/m 8. Voor groep 2 wordt er op de woensdagmiddag kabouterdans aangeboden. Dit is voor leerlingen die motorisch zwak zijn. Extra-gym wordt georganiseerd voor kinderen uit de groepen 3-4-5 die motorische ondersteuning nodig hebben.


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij groep 1 en 2 geven we invulling aan de kerndoelen door te werken met projecten van de kleuteruniversiteit. Er wordt invulling gegeven aan rekenen, taal, bewegen, creatieve vakken, muziek waarbij ruimte en tijd is voor improvisatie maar vooral ook de belevingswereld van de kinderen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We kijken goed naar hoe en waar we vakoverstijgend kunnen werken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het school ondersteuningsprofiel wordt ieder jaar geactualiseerd. De vijf scholen binnen onze stichting werken nauw samen. We vullen elkaar aan, versterken elkaar en zijn op de hoogte van de inhoud van de ondersteuningsprofielen. We geven samen invulling aan het Passend Onderwijs. Zo monitoren we de processen binnen het Passend Onderwijs. Hiernaast onderzoeken we voordat een leerling verwezen wordt naar het SBO of SO of een van onze scholen deze leerling passend onderwijs kan bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven