De Wegwijzer

Sperwerstraat 1 7581 EP Losser

De Wegwijzer: daltonschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op daltonschool De Wegwijzer. Kernwoorden van ons onderwijs zijn samenwerken, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en reflectie. We voelen ons samen met ouders verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen. We geven hier inhoud aan door het motto `De Wegwijzer....samen op weg` centraal binnen de school te stellen. Op het schoolterrein biedt Calimero, een VVE gecertificeerde peutereducatie aan. Bent u nieuwsgierig geworden? Bezoek ook www.wegwijzerlosser.nl. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om onze school te bezoeken om de sfeer te proeven en nader kennis te maken!           

Met hartelijke groet, Michelle Homburg directeur.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Reflectie
  • Verantwoordelijkheid
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Wegwijzer telt tussen de 130 en 140 leerlingen.

De afzonderlijke groepen hebben een sterk wisselend leerlingenaantal.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
124
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven