Christelijke Basisschool Roemte

Schoolstraat 3 9919 HX Loppersum

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Roemte
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Roemte
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Roemte
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Roemte

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt in principe intern opgelost. Een voor de leerlingen bekende leerkracht vervangt. Bij ziekte van leerkrachten proberen wij altijd iemand te vinden die in kan vallen. Helaas lukt dit niet altijd en is het soms noodzakelijk om de leerlingen van de betreffende groep over de andere groepen te verdelen. Het wordt steeds lastiger om vervanging te vinden. In geval van ziekte proberen wij altijd de kinderen de eerste dag op school op te vangen of thuis onderwijs te verzorgen. U krijgt hierover altijd bericht via Social Schools.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school telt 7 lesgroepen en werkt in de basis conform het leerstofjaarklassensysteem.Uitzondering daarop zijn de onderbouwgroepen. De leerlingen van  leerjaren 1 en 2 zitten in 2 onderbouwgroepen, de Apen en de Beren. In deze beide groepen zitten bewust jongere en oudere kleuters. Kinderen leren op deze manier van elkaar en wennen op een soepele manier in een prettig pedagogisch klimaat aan de schoolgang.

Door daling van leerlingenaantallen zijn er ook twee combinatiegroepen. Dit zijn dit schooljaar de lesgroepen 5-6 en 6-7.

De school kent wekelijks een talentenmiddag. Zowel eigen leerkrachten als vrijwilligers en ander professionals (bijvoorbeeld muziek- en dramadocenten) komen dan in de school en verzorgen specifieke lesprogramma's. Dit gebeurt eveneens bij het verzorgen van onderwijs aan hoog- of meerbegaafde leerlingen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Niet van toepassing

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven