Christelijke Basisschool Roemte

Schoolstraat 3 9919 HX Loppersum

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Roemte

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt in principe intern opgelost. Een voor de leerlingen bekende leerkracht vervangt. Bij ziekte is dat niet altijd acuut te regelen. In principe worden geen lesgroepen naar huis gestuurd. Voor die ziektevervanging zijn we daarbij echter wel afhankelijk van inzet uit een steeds beperkter bestand van invalleerkrachten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school telt 7 lesgroepen en werkt in de basis conform het leerstofjaarklassensysteem.Uitzondering daarop zijn de onderbouwgroepen. De leerlingen van  leerjaren 1 en 2 zitten in 2 onderbouwgroepen, de Apen en de Beren. In deze beide groepen zitten bewust jongere en oudere kleuters. Kinderen leren op deze manier van elkaar en wennen op een soepele manier in een prettig pedagogisch klimaat aan de schoolgang.

Door daling van leerlingenaantallen zijn er ook twee combinatiegroepen. Dit zijn dit schooljaar de lesgroepen 5-6 en 6-7.

De school kent wekelijks een talentenmiddag. Zowel eigen leerkrachten als vrijwilligers en ander professionals (bijvoorbeeld muziek- en dramadocenten) komen dan in de school en verzorgen specifieke lesprogramma's. Dit gebeurt eveneens bij het verzorgen van onderwijs aan hoog- of meerbegaafde leerlingen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven