Basisschool Gerardus Majella

Cabauwsekade 51 a 3411 ED Lopik

  • Wij zijn een moderne katholieke school. Naast de traditionele vieringen maken kinderen kennis met andere godsdiensten.
  • Wij maken gebruik van moderne ICT-middelen. Dit wordt ingezet ter ondersteuning van onze lessen.
  • Leren door doen! We gaan er graag op uit om kinderen het onderwijs te laten ervaren!
  • Ouderparticipatie staat bij ons hoog in het vaandel. Met elkaar (leerling, leerkracht en ouder) maken we het onderwijs boeiend.
  • Wij leren kinderen kennis maken met veel verschillende technieken op creatief gebied.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de 'kaart' van basisschool Gerardus Majella in Lopik. Wij zijn een kleine basisschool in het dorpje Cabauw met een moderne katholieke identiteit. Wij staan voor b(l)oeiend onderwijs dat aansluit bij de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Ons onderwijs spreekt de talenten van het kind aan doordat wij tijdens een les inzetten op de verschillende intelligenties. Wij gaan naar de zone van de naaste ontwikkeling en leren kinderen dat we van fouten maken leren en ons verder ontwikkelen. Met een dosis tact leren we kinderen te werken vanuit the growth mindset.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschoolGerardus Majella. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • B(l)oeiend onderwijs
  • Tactvol
  • Meervoudige intelligentie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Gerardus Majella groeit op dit moment in het aantal kinderen. Dit heeft te maken met de nieuwe wijk bij de school. Ook komen er kinderen vanuit andere omliggende dorpen naar onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
77
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven