Basisschool De Zomergaard

Wagenmaker 3 3411 WN Lopik

  • Ons gebouw is in 2004 gebouwd en is ruim opgezet.
  • Wij leren plannen met behulp van weektaken. Dit bevordert het eigenaarschap.
  • Wij leren op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door onderzoek en door zelf te ervaren.
  • Wij leren met en van elkaar, ook groepsdoorbrekend.
  • Wij leren op leerpleinen in onze kleine school.

In het kort

Toelichting van de school

De Zomergaard is niet ‘zomaar’ een basisschool, maar een school met een bijzonder onderwijsconcept. De kern van onze aanpak is dat ieder kind, op een manier dat bij hem of haar past, op het eigen niveau kan werken en leren. Op onze website van onze school, www.dezomergaard.nl, kunt u meer lezen, over de invulling van dit onderwijsconcept. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleurrijk Gepast Onderwijs
  • Boeiend onderwijs
  • Leren door ontdekken
  • Kleinschalig en openbaar
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een kleine basisschool in Lopik, dit willen wij graag blijven. Juist de kleinschaligheid is ook onze kracht! Wij willen maximaal doorgroeien tot 100 leerlingen. 
Weergave

Leerlingen
56
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven