IKC-WereldWijs

Nieuw Loosdrechtsedijk 65 1231 KM Loosdrecht

Schoolfoto van IKC-WereldWijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom

Na een fusie tussen de Rehobothschool en de Terpstraschool in Loosdrecht op 01-08-2019, is er een nieuwe school onstaan met zo'n 290 kinderen in het gebouw van de Terpstraschool aan de Nieuw Loosdrechtsedijk. Helaas konden niet alle groepen daar worden gehuisvest en is gebruik gemaakt van de dependance aan de Lindelaan voor groep 7 en 8.

Ondertussen wordt er steeds samengewerkt met de opvang van Eigen&Wijzer. De bedoeling is om gezamenlijk een Integraal Kind Centrum       (IKC) te starten zo rond het einde van 2020. Dit wordt in de tussenliggende periode gebouwd aan de Laan van Eikenrode ( het oude terrein van de Rehobothschool)

In de tussenliggende tijd bent u van harte welkom om te komen kijken op onze basischool!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
286
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven