IKC-WereldWijs

Laan van Eikenrode 51 1231 BN Loosdrecht

Schoolfoto van IKC-WereldWijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom

Na een fusie tussen de Rehobothschool en de Terpstraschool in Loosdrecht op 01-08-2019, is er een nieuwe school ontstaan met zo'n 290 kinderen in het gebouw van de Terpstraschool aan de Nieuw Loosdrechtsedijk. Helaas konden niet alle groepen daar worden gehuisvest en is gebruik gemaakt van de dependance aan de Lindelaan voor groep 7 en 8.

Met ingang van januari 2021 is de nieuwe school, IKC-WereldWijs, gevestigd aan de Laan van Eikenrode 51. Het betreft een Integraal kind centrum voor kinderen van 0-13 jaar. Er is opvang ( babygroep, dreumesgroep, peutergroep, basisonderwijs, voorschoolse opvang(VSO) en BSO). De besturen van de Proceon Scholengroep en Eigen&Wijzer werken samen binnen het IKC.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
325
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven