Jenaplanschool De Sterrenwachter

Lindelaan 108 1231 CN Loosdrecht

Elk kind is een ster met zijn eigen glans en kleur

In het kort

Toelichting van de school

Op Jenaplanschool de Sterrenwachter wordt gewerkt aan een brede ontwikkeling van kinderen waarbij ieder kind gezien en gewaardeerd wordt. Naast de cognitieve vakken steken we zeker ook in op het ontwikkelen van vaardigheden als presenteren, onderzoeken, beargumenteren en verantwoordelijkheid nemen. Kinderen, groepsleiders en ouders vormen tezamen een leer- en leefgemeenschap. 

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van de Sterrenwachter. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. De cijfers hebben betrekking op Sterrenwachter Loosdrecht EN Sterrenwachter Hilversum.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • plezier
  • ruimte
  • vertrouwen
  • samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlinggegevens zijn van zowel de Sterrenwachter in Loosdrecht als de Sterrenwachter in Hilversum. 

Jenaplanschool de Sterrenwachter in Loosdrecht heeft ongeveer 160 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
256
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven