Jenaplanschool De Sterrenwachter

Lindelaan 108 1231 CN Loosdrecht

Elk kind is een ster met zijn eigen glans en kleur.

In het kort

Toelichting van de school

Jenaplanschool De Sterrenwachter is een algemeen bijzondere school voor primair onderwijs in Loosdrecht. Algemeen bijzonder houdt in dat onze school neutraal is, in de zin van een gelijkwaardige betekenis van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen. Ieder mens, ongeacht zijn of haar sociale, culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond is bij ons welkom. 

Daarbij zijn wij ook een traditionele vernieuwingsschool omdat we het gedachtengoed van Peter Petersen, de oprichter van het Jenaplanonderwijs, uitdragen. Wij zijn de enige Jenaplanschool in Loosdrecht.

De naam De Sterrenwachter staat voor het beeld dat wij willen bewaken: ieder kind is een ster mnet zijn eigen kleur en glans. 

Over drie jaar zullen OBS De Linde en Jenaplanschool de Sterrenwachter te Loosdrecht, samen met kinderopvang Eigen&Wijzer, een nieuw IKC in Loosdrecht vormen.

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van de Sterrenwachter. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. De cijfers hebben betrekking op zowel de Sterrenwachter in Loosdrecht als de Sterrenwachter in Hilversum.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilige schoolomgeving
  • Soc.-emotionele ontwikkeling
  • Brede talentontwikkeling
  • Vertrouwen in elkaar
  • Lerende organisatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlinggegevens zijn van zowel de Sterrenwachter in Loosdrecht als de Sterrenwachter in Hilversum. 

Jenaplanschool de Sterrenwachter in Loosdrecht heeft op 1 februari 2022 179 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Omdat de onderbouw (groep 1 t/m3) momenteel op een andere locatie is gehuisvest, hebben deze groepen een aangepast rooster. Zij hebben ook een vijf gelijke dagen van 8.15 tot 14.00 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven