De Linde

Lindelaan 54 1231 CM Loosdrecht

Schoolfoto van De Linde

In het kort

Toelichting van de school

Wat fijn dat u de pagina van basisschool "De Linde" uit Loosdrecht bezoekt.

Op deze site vindt u snel handige informatie om een idee te krijgen van onze school.

Wilt u een beter idee? U bent van harte welkom om onze school te bezoeken en eens te kijken hoe wij samen leren en werken.

U kunt daarvoor even bellen met 035 5823005.

ook kunt u de website van de Linde bezoeken, daar heeft u alvast een kijkje in onze belevenissen, u vindt daar onder andere onze schoolgids, ons zorgplan, onze activiteiten, foto's en nieuwsbrieven.

Wij hopen u te mogen begroeten!

Het team van basisschool "De Linde"

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Adaptief
  • Veilig
  • Respectvol
  • Talentvol
  • Leergierig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
138
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In de vakanties en tijdens vrije dagen kunnen de leerlingen terecht bij Stichting Eigen en Wijzer.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven