Basisschool De Catamaran

Bleekveld 1 1231 PR Loosdrecht

Schoolfoto van Basisschool De Catamaran

In het kort

Toelichting van de school

BS De Catamaran is een openbare basisschool. Wij staan open voor alle kinderen van elke godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond. De school streeft naar een leef- en leerklimaat, waarin respect voor anderen voorop staat en waarin het kind met heel veel plezier naar school gaat. Er wordt zoveel mogelijk zelfstandig gewerkt in combinatiegroepen. De leerkracht is de professional die de kinderen individueel begeleidt. Aan groepjes kinderen worden instructies gegeven waarna de stof zelfstandig wordt verwerkt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed onderwijs
  • Sociaal gedrag
  • Zelfstandig werken
  • Combinatie groepen
  • Heel veel plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
72
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven