Basisschool De Catamaran

Bleekveld 1 1231 PR Loosdrecht

Schoolfoto van Basisschool De Catamaran

In het kort

Toelichting van de school

De Catamaran is een openbare school in oud-loosdrecht. Dit betekent dat onze school toegankelijk is en open staat voor iedereen en respect heeft voor ieders sociale, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Openbaar onderwijs betekent ook dat we kinderen leren rekening te houden met verschillen en respect op te brengen voor de overtuiging van de ander. Zo bereiden we ze voor op een perspectiefrijke en verantwoorde deelname aan de samenleving.

Hier komen kinderen tot bloei!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed onderwijs
  • Sociaal gedrag
  • Zelfstandig werken
  • Combinatie groepen
  • Heel veel plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van onze school komen grotendeels uit de buurt, uit oud-Loosdrecht. Er wordt geleerd vanuit een jaarklassensysteem, waarbij we - omwille van de leerlingenaantallen- voornamelijk in combinatiegroepen werken. Vanuit de (combinatie)groep wordt gericht gewerkt aan de samenwerkingscompetenties, zodat de kinderen met elkaar leren verantwoordelijk te zijn voor het groepsproces. Samen werken en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar zijn voor ons vanzelfsprekendheden.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
77
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

 De kinderen gaan alle dagen van 8.30 uur - 14.15 uur naar school. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven