Basisschool Sint Albertus

Dorpsstraat 44 5471 NB Loosbroek

Schoolfoto van Basisschool Sint Albertus

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2018-2019 is een enquête afgenomen, onder ouders, kinderen, team en management.

Kinderen geven de school een gemiddeld cijfer van 7,9.

Zij vinden het leuk op school, voelen zich veilig en niet gepest. Plekken waar soms toch nog wel eens een conflict ontstaan zijn met name het schoolplein of op de gang en zij zien graag dat er aandacht uitgaat naar mediawijsheid en online pesten. Kinderen zijn tevreden over de lessen op school en de juffen/ meesters. Kinderen doen actief mee met de lessen en leren samen te werken met andere kinderen. Zij zijn van mening dat leerkrachten soms wat meer mogen openstaan voor kritiek, tegelijkertijd tonen zij wel belangstelling voor wat kinderen bezig houdt, zijn zij positief en hebben zij oog voor het welbevinden van de kinderen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2018-2019 is een enquête afgenomen, onder ouders, kinderen, team en management. Dit gebeurt vierjaarlijks.

Ouders geven de school als gemiddeld cijfer een 7,1.                                       

Over het algemeen worden we voldoende tot goed beoordeeld, zijn ouders tevreden en zouden zij opnieuw kiezen voor onze school. Leerkrachten zijn kundig en er is een goed leerlingvolgsysteem. De afstemming van het onderwijs op de specifieke leerbehoeften van ‘meer begaafde’ en ‘zwakkere’ leerlingen mag nog verder ontwikkeld worden en er mag wat extra aandacht uitgaan naar maatschappelijke thema’s, verschillende geloven en culturen, communicatie en het hanteren van dezelfde regels door alle teamleden.

Leiderschap en management zijn aanspreekbaar wanneer nodig.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven