Basisschool Bernadette

Loostraat 37 6924 AC Loo (Gem. Duiven)

  • Schoolfoto van Basisschool Bernadette
  • Schoolfoto van Basisschool Bernadette
  • Schoolfoto van Basisschool Bernadette
  • Schoolfoto van Basisschool Bernadette
  • Schoolfoto van Basisschool Bernadette

In het kort

Toelichting van de school

‘Groot door klein te zijn'

Vanuit onze missie ‘Kwaliteit door verbondenheid’ werken wij op de Bernadetteschool met ons eigen onderwijsconcept ‘Loo-Wijs’. Bij ons staan kwaliteit en verbondenheid voorop. Leidend is hierbij het gedachtengoed van de pedagogische basisbehoeften (relatie-competentie-autonomie), het gedachtengoed van Gert Biesta (socialisatie kwalificatie subjectificatie) en de beloften aan onze leerlingen vanuit het ‘Liemers Lijstje’.

We werken aan zes wijzen: basis-wijs, wereld-wijs, koers-wijs, talent-wijs, samen-wijs en eigen-wijs en samen worden we elke dag een beetje wijzer!

Wij zijn een kleine school, waar leerlingen, ouders en leerkrachten elkaar kennen. Er heerst een prettige open sfeer. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en dat er onderling respect en vertrouwen is. Veiligheid, respect en verantwoordelijkheid, dat is waar wij voor staan. Betrokkenheid en verbondenheid met en van ouders zijn belangrijk op de Bernadetteschool. Voor ons is goede communicatie met alle betrokkenen van groot belang. Ouders zien wij als belangrijke partners binnen ons onderwijs. Wij hebben hetzelfde doel; zorgen voor goed onderwijs voor alle kinderen! Van iedere leerling hebben we hoge verwachtingen, maar dat hebben we zeker ook van ons eigen onderwijs. Samen proberen we het beste uit ieder kind te halen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groot door klein te zijn!
  • Kind als stralend middelpunt
  • Loo-wijs
  • Liemers Lijstje
  • Kwaliteit en verbondenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
83
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven