Montessorischool Loenersloot

Hollandstraat 25 3634 AS Loenersloot

Schoolfoto van Montessorischool Loenersloot

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Montessorischool Loenersloot. Montessorischool Loenersloot is onderdeel van stichting Monton. De school geeft hoogwaardig en eigentijds montessorionderwijs, gebaseerd op de kernwaarden van Maria Montessori. Leerkrachten van onze montessorischool hebben na de opleiding tot leraar basisonderwijs een Montessori-nascholing gevolgd.

Deze informatie is niet alleen geschreven voor de ouders en verzorgers die al gekozen hebben voor onze school, maar ook voor ouders die zich nog aan het oriënteren zijn. Het kiezen van een goede school is immers een heel belangrijke stap in de opvoeding van uw kind. Met deze pagina's hopen we u de nodige (belangrijke) informatie te geven over onze Montessorischool. Heeft u na het lezen nog vragen, stel ze gerust!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leer mij het zelf te doen
  • Vrijheid in gebondenheid
  • (Sociaal) Verantwoordelijk
  • Veilige leeromgeving
  • Individueel & samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Montessorischool Loenersloot telt, met ingang van 1 oktober 2016, 65 kinderen. Het streven is erop gericht de groepen niet groter te maken dan gemiddeld 28 kinderen per groep. Volgens de filosofie van Maria Montessori wordt er gewerkt in heterogene groepen, wat wil zeggen dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten in de groep. De school is verdeeld in een onderbouw- (groepen 0-1-2), middenbouw- (3-4-5), en bovenbouwgroep (6-7-8). Doordat kinderen van verschillende leeftijden in een groep zitten, is het heel vanzelfsprekend dat kinderen samenwerken en elkaar helpen. In een groep schuift ieder kind op van ‘geholpen worden’ naar ‘kunnen helpen’. Tempo- en niveauverschillen vallen nauwelijks op. Jongere kinderen zien het materiaal waarmee de ouderen werken en dit motiveert hen om nieuwe (speel)activiteiten te kiezen. Op onze school is een kind nooit altijd de beste, of altijd de slechtste. Ieder kind doorloopt zijn eigen leergang en ontwikkeling. Ieder kind is anders en uniek, wat kan en mag.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
57
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven