KBS de Poort

Hoofdweg 53 7371 AE Loenen

Schoolfoto van KBS de Poort

In het kort

Toelichting van de school

KBS De Poort ligt al sinds 1925 op een prachtig gelegen locatie in Loenen en heeft een groen en natuurlijk speel-leerplein rondom het gebouw. De school heeft een warme en eigentijdse sfeer en binnen de school is er ruimte waar alle kinderen een goede plek hebben om te spelen en te werken. De Poort is een open katholieke basisschool voor 4-12 jarigen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kleinschalig
 • Sterk pedagogisch klimaat
 • Buiten bewegend leren
 • Onderwijs op maat
 • Samenwerkend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Poort is een kleinschalige school. We werken zowel in enkele groepen als in combinatiegroepen. De laatste jaren heeft de school een stabiel leerlingenaantal.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
117
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolregels

 • Wij willen dat ieder kind met plezier naar school gaat. Een school moet een veilige omgeving zijn. Alleen in een veilige omgeving kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. Door kinderen positief te benaderen en te zoeken naar de positieve aspecten in wat een kind doet of zegt, geven we hieraan vorm. We accepteren dat een kind soms uit onmacht iets niet kan, maar geven ook aan wat we van elkaar verwachten. Om een veilige omgeving te realiseren moet iedereen, kinderen, leerkrachten en ouders, zich aan de volgende afspraken houden:Door preventief te werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en bijvoorbeeld door de sociale verhoudingen in kaart te brengen in een groep, proberen we gewenst gedrag te stimuleren en ‘pestgedrag’ te voorkomen. Wij werken hiervoor o.a. met de Kanjertraining.De afspraken vanuit de Kanjertraining  en onze schoolafspraken zijn:

 • Wij helpen elkaar
 • Wij zijn te vertrouwen
 • Wij werken samen
 • Wij hebben plezier
 • Iedereen doet mee

Natuurlijk is er geen garantie dat er nooit gepest wordt. Is er sprake van ‘pestgedrag’, dan handelen wij volgens ons kanjerpestprotocol. Hiermee doen wij er alles aan om negatief gedrag te voorkomen en het geeft de leerkracht handvatten om dit gedrag aan te pakken.Als een leerling zich niet aan een afspraak houdt, zal er een passende sanctie volgen. Bij ernstige verstoring van de rust en veiligheid van leerkrachten en leerlingen kan een leerling geschorst of verwijderd worden. Schorsing is aan de orde, wanneer onmiddellijk moet worden opgetreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Een schorsing gaat altijd samen met gesprekken met de leerling, de ouders en de leerkracht. Verwijdering is een ordemaatregel bij zodanig ernstig wangedrag van een leerling, dat deze niet langer op school kan blijven. De beslissing voor deze maatregel wordt genomen door de directeur van De Poort in overleg met de algemeen directeur en het college van bestuur van de Veluwse Onderwijsgroep.Ook (herhaaldelijk) ernstig wangedrag van één van de ouders kan uiteindelijk reden zijn om een leerling van school te verwijderen. Hierbij moet u denken aan het verbaal of fysiek bedreigen van medeleerlingen en personeel.

Terug naar boven