Graaf Florisschool

't Rond 22 3632 BP Loenen aan de Vecht

  • Schoolfoto van Graaf Florisschool
  • Schoolfoto van Graaf Florisschool
  • Schoolfoto van Graaf Florisschool
  • Schoolfoto van Graaf Florisschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het SOP is geschreven voor ouders en betrokkenen en geeft inzicht in hoe wij de begeleiding en ondersteuning  aan leerlingen binnen onze school organiseren en de wijze waarop wij samenwerken met externen. 

De ondersteuning voor kinderen geven wij weer in een zogenaamde ondersteuningspiramide. Deze is opgebouwd uit  5 niveaus.

  1. Adaptief onderwijs in de klas door de groepsleerkracht. 
  2. Ondersteuning in de klas door lichte extra hulp en/of de IB-er wordt ingeschakeld om het onderwijs in de groep aan de leerlingen te verbeteren.
  3. Ondersteuning op school. Op dit niveau worden kinderen uit de klas geholpen met een arrangement op maat (schoolarrangement).
  4. Handelingsverlegenheid van de school: Passenderwijs (samenwerkingsverband) /of andere externe instantie wordt ingeschakeld. Er wordt bijvoorbeeld expertise of een arrangement aangevraagd. Meestal verloopt dit via een MDO (multidisciplinair overleg).
  5. Wanneer deze zorg niet toereikend is kan plaatsing op een andere Basisschool, Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs nodig zijn. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven