Graaf Florisschool

't Rond 22 3632 BP Loenen aan de Vecht

  • Schoolfoto van Graaf Florisschool
  • Schoolfoto van Graaf Florisschool
  • Schoolfoto van Graaf Florisschool
  • Schoolfoto van Graaf Florisschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Graaf Floris                       ‘Leren voor morgen’ 

De Graaf Floris is de school voor openbaar basisonderwijs in het pittoreske Loenen aan de Vecht. Als openbare basisschool leren we kinderen om respect te hebben voor anderen. We willen een school zijn waar kinderen zich veilig voelen en met plezier naar toe gaan. Wij zijn een Vreedzame School waar we een stevige basis leggen voor het functioneren in het vervolgonderwijs en in de samenleving. We vinden openheid belangrijk, en dus ook het meedenken en meedoen van ouders. We werken hier samen.

Onze missie/visie:

We willen een school zijn, waarin leerlingen, leerkrachten en ouders samenwerken en elkaar respecteren in al hun verschillen. We willen een veilige plek bieden, waar ieder kind de kans krijgt om zich sociaal-emotioneel, cognitief en creatief naar aanleg en vermogen te ontwikkelen. De kernwaarden zijn onze handen en voeten van onze identiteit. Ze geven richting in hoe wij werken en waar wij voor staan. Onze visie op de Graaf Floris hebben we in de volgende kernwaarden geformuleerd:

Samen        

Reiken       

Richting       

Ruimte       

Reflectie 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Richting
  • Ruimte
  • Reiken
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
172
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven