Graaf Florisschool

't Rond 22 3632 BP Loenen aan de Vecht

  • Schoolfoto van Graaf Florisschool
  • Schoolfoto van Graaf Florisschool
  • Schoolfoto van Graaf Florisschool

In het kort

Toelichting van de school

Samen vooruit!

Welkom bij Graaf Floris. Dé school die aandacht heeft voor jouw groei.  

Als levendige en kleurrijke school, geloven we dat je met de juiste energie verder komt. Samen bereik je meer.  

Met een bevlogen team van leerkrachten en begeleiders, stimuleren we je om het beste uit jezelf en elkaar te halen.

Dit doen we door samen te leren en nieuwe dingen te proberen. Door je te enthousiasmeren met verrassende lessen en activiteiten.

Maar ook door doelgericht te bouwen aan jouw toekomst.  

Geluk zit in de kleine momenten. In de vooruitgang die we samen maken.

Wat je achtergrond, dromen of ideeën ook zijn, zet de eerste stap en maak het waar.  

Graaf Floris Zet je in beweging


Onze kernwaarden zijn onze handen en voeten van onze identiteit. Ze geven richting in hoe wij werken en waar wij voor staan. Onze visie op de Graaf Floris hebben we in de volgende kernwaarden geformuleerd:

Samen        

Reiken       

Richting       

Ruimte       

Reflectie 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Richting
  • Ruimte
  • Reiken
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
141
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven