Prins Hendrikschool

Burgemeester Leenstraat 13 7242 AA Lochem

Schoolfoto van Prins Hendrikschool

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijk
  • Bevlogen
  • Uitdagend/ innovatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
100
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Aanmelding, toelating en verhuizen

Als u heeft besloten uw kind naar de Prins Hendrikschool te sturen, dan hebben wij de volgende werkwijze:

Na de ontvangst van het aanmeldformulier onderzoeken wij of wij op de Prins Hendrikschool kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw kind. In de meeste gevallen zal dat een formaliteit zijn, soms zijn er meerdere gesprekken nodig. Uiterlijk binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 6 weken wordt besloten over inschrijving.

Kleuters: In de weken voor de vierde verjaardag mag uw kind alvast een aantal dagdelen op visite komen om kennis te maken met zijn of haar juf en klasgenootjes en om de klas te bekijken. Het is de bedoeling dat u uw kind brengt, eventueel even in de klas komt en dan weer gaat. Om rustig te wennen, kan uw kind het beste de eerste schoolweken eerst alleen ’s morgens op school komen. Als het wat gewend is, in overleg met de leerkracht, hele dagen.

Van een andere school: Kinderen die van een andere school komen kunnen op elk gewenst moment instromen.

Verhuizen: Van gezinnen die tussentijds verhuizen ontvangen wij bij het uitschrijven graag de naam en het adres van de nieuwe school. De school zorgt voor de samenstelling van een onderwijskundig rapport.

Onderwijskundig rapport: Bij verhuizing van een leerling zal de groepsleerkracht een onderwijskundig rapport samenstellen. De gegevens van het kind staan hierin vermeld. Dit rapport wordt aan de nieuwe school toegestuurd of als ouders dat prefereren, aan de ouders meegegeven. Ouders hebben inzage in de stukken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven