Meester G. Propschool

Burgemeester Leenstraat 11 7242 AA Lochem

  • Onze cultuurschool. We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van het creatief denkvermogen.
  • Een inkijkje in ons logo. Hier kunt u zien waar onze school voor staat.
  • Kleuters spelen heerlijk buiten op het nieuwe plein.
  • De bovenbouw leerlingen vermaken zich opperbest op het nieuwe plein.
  • Het plein heeft een keur aan nieuwe en uitdagende speeltoestellen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van de Meester G.Propschool te Lochem. De school is een sfeervolle school, waar leerlingen met veel plezier veel leren met extra aandacht voor kunst en cultuur. De gegevens op deze site zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

Onze school ontwikkelt zich tot een Thinking for Learning school (T4L). In deze vorm van onderwijs neemt de school de kinderen mee in het ontwikkelen van de vaardigheden creatief denken, coöperatief werken en meedenkend leren. Uiteraard blijven we ons ook richten op leeropbrengsten, excellentiebeleid en ouderbetrokkenheid.

Voor meer in formatie kunt u terecht op onze website: www.propschool.nl. U bent welkom om met uw kind ons nieuwe schoolgebouw (2017) en de  school te bekijken. Neem gerust contact op voor een afspraak.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • met veel plezier veel leren
  • 21ste eeuw vaardigheden
  • kunst en cultuur
  • respect
  • genieten van de verschillen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van onze school is de afgelopen jaren licht gedaald. We werken momenteel met ongeveer 12 groepen en 20 leerkrachten. De verwachting is dat ook de Propschool in de toekomst iets verder terug zal lopen wat betreft het aantal leerlingen. De school bevindt zich in het krimpgebied van de Achterhoek.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
220
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ons nieuwe schoolgebouw is in schooljaar 2017-2018 in gebruik genomen. Een multifunctioneel gebouw met de naam de Garve.

Daarbij is ook de Avonturijn betrokken. Zij hebben een plek op het terrein.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven