De Rank

Curieplein 21 7242 KH Lochem

  • De ingang en het speelplein voor de groepen 1, 2 en 3.
  • De ingang en het speelplein voor de groepen 4 t/m 8.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In juni is het leerlingtevredenheidsonderzoek in de groepen 6, 7 en 8 afgenomen. Dit leidde tot een gemiddeld cijfer van 7,9. 

De uitslagen van dit onderzoek worden tijdens studiedagen met het schoolteam besproken en daarbij wordt gekeken waar verontrustende uitslagen vandaan kunnen komen.
Indien het sociale veiligheid in de school betreft bespreken we dit ook in de groepen om gemiste signalen te gaan herkennen, maar kunnen ook, op verzoek van leerlingen (anoniem voor de overige leerlingen) met de leerkracht persoonlijk besproken worden.
Indien het de sociale veiligheid buiten de school betreft, nemen we indien nodig contact op met ouder(s), verzorger(s) of externen. 
De sociaal-emotionele vragenlijsten van KANVAS die door leerlingen en leerkrachten ingevuld worden, kunnen daarbij een belangrijke aanvulling zijn. 

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Recentelijk hebben we het oudertevredenheidsonderzoek afgesloten.

Na een jaar met vele wisselingen op het gebied van hoe we ons onderwijs mochten, mogen en konden aanbieden, hebben we als team de nodige verbeterpunten voor het volgend school. Voor sommige verbeterpunten is een excuus, voor andere verbeterpunten is het goed om als team alerter te zijn op hoe we schoolbreed daar op insteken. Punten die hoog op onze agenda staat in schooljaar 2021-2022.

Dat uit het oudertevredenheidsonderzoek een gemiddeld cijfer komt van 7,84 houdt in dat u als ouders vertrouwen hebt dat wij op de Rank uw kind als ons grootste goed beschouwen en blijven werken aan het verbeteren van de factoren die hier invloed op hebben. Wij investeren in onze kennis, onze communicatie met u, maar vooral in een veilige basis en goed onderwijs voor elk kind, waardoor het alle kansen heeft op een goede toekomst.   

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven