Openbare Basisschool De Vennegotte

Pearsonplein 23 7242 JA Lochem

  • De kinderen werken ook op de leuke werkplekken in de hal.
  • Welkom op de Vennegötte om een keer te komen kijken naar hoe wij ons onderwijs vorm geven.
  • Wij werken samen op de Vennegotte, want samen leer je meer.
  • Door te spelen leren wij heel veel.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten kunnen ziek zijn of recht hebben op een dag verlof. Wij zijn aangesloten bij de vervangingspool van PON. Zij regelen vanuit een grote vervangingspool de vervanging op onze school. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Er is een vakleerkracht gym op school en de leerlingen van groep 3 en 4 zwemmen wekelijks.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerlingen van de groepen 1 en 2 werken met onderbouwd, zo krijgen zij een beredeneerd aanbod passend bij hun leerbehoeften. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij werken voor taal, lezen en rekenen met methodes en passen de leertijd aan bij de vraag van de groep. 

Voor Wereldorientatie gebruiken wij Blink, daar integreren wij de creatieve vorming in.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden op onze school een aanbod dat zo passend mogelijk is voor iedere leerling. We stellen groepsplannen op om de ondersteuning te monitoren en te sturen. Samen met ouders kijken we naar de onderwijsbehoeften en stemmen ons aanbod daar zo veel mogelijk op af.

Voor ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft maken we een arrangement op maat. Deze extra ondersteuning wordt toegekend en betaald door het samenwerkingsverband IJssel | Berkel.

Wij bieden ook onderwijs aan in taalklassen. 


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij scholen ons als team regelmatig om het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven voor alle leerlingen op onze school. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De kinderorganisatie in ons gebouw is Avonturijn. Als school werken we ook samen met de andere Lochemse aanbieders. 

Terug naar boven