Openbare Basisschool De Vennegotte

Pearsonplein 23 7242 JA Lochem

  • De kinderen werken ook op de leuke werkplekken in de hal.
  • Welkom op de Vennegötte om een keer te komen kijken naar hoe wij ons onderwijs vorm geven.
  • Wij werken samen op de Vennegotte, want samen leer je meer.
  • Door te spelen leren wij heel veel.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Openbare Basisschool De Vennegotte te Lochem. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Bij ons op school is er veel ruimte om te spelen, te leren en te ontdekken. De ontwikkeling van uw kind staat centraal. Wij sturen op samenwerking en het beste uit jezelf halen. Hoe kun je je talenten zo goed mogelijk ontplooien en een krachtig persoon worden die verantwoording neemt voor zijn leren en zijn leven. Dit alles in een veilige, gezellige en gemoedelijke sfeer. Wij werken vanuit het gedachtengoed van" The leader in me."

"The leader in me " werkt met 7 eigenschappen van persoonlijk leiderschap bij leerlingen. Het is een vorm om talenten te ontwikkelen en het beste uit jezelf te halen. Het gaat erom dat je leert de goede keuzes te maken en leiding te nemen over je eigen leren en jezelf in de relatie tot een ander. Het gaat over zicht krijgen op je eigen aandeel en je verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties. Je leert problemen oplossen, prioriteiten stellen en goed voor jezelf te zorgen. 

 Buiten de reguliere klassen hebben wij ook taalklassen op onze school. Een klas voor nieuwkomers uit allerlei landen en twee klassen voor leerlingen uit de Oekraine. ( Zij hebben hun lokalen in het gebouw van buurschool de Rank) 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • The leader in me
  • SAMEN maken we elkaar sterker
  • Coöperatief
  • Leiderschap en doelen
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingenaantallen op onze school stijgen. Dat komt door instroom in de kleutergroepen en door instroom van andere scholen.

2021- 2022 197 leerlingen ( taalschakelklas  20 leerlingen ) 

2022-2023- 252 leerlingen  ( taalklas 12 en Oekraine 38 leerlingen) 

2023-2024 235 leerlingen ( taalklas 7 en Oekraineklas 10 leerlingen , Oekraineklas gestopt per 1-1-2024)

                               

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
232
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De documenten betreffende schoolklimaat en veiligheid zijn te vinden op deze pagina en anders op de website van Poolsterscholen.

Terug naar boven