IKC De Tragellijn

Graaf Ottoweg 91 6915 VT Lobith

  • Een warm welkom voor iedereen! Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact met kinderen en ouders.
  • Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school gaan! Het welbevinden van ieder kind staat voorop!
  • Verwonderen en ontdekken verhogen de betrokkenheid en motivatie van kinderen/
  • Programmeren, coderen en mediawijsheid zijn onderdeel van ons curriculum.
  • Ieder kind leert op zijn eigen manier. Werken met de handen, tekenen op papier of denkend in het hoofd.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks nemen we een veiligheidsmonitor af onder ouders, leerlingen en leerkrachten. Hierin wordt vooral de sociale veiligheid in kaart gebracht. De veiligheidsmonitor is een middel om het effect van het programma PBS in kaart te brengen. De uitkomsten zijn altijd onderwerp van de PBS-agenda. Doel is om de leer- en werkomgeving zo veilig mogelijk te maken. In 2022 blijkt wederom dat leerlingen tevreden zijn over het sociale klimaat. Op onderdelen kunnen we nog veiliger worden o.a. plekken rond school en op vrije speelmomenten op het schoolplein. 

In de veiligheidsmonitor van Praktikon, zijn ook enkele vragen opgenomen over de tevredenheid. Hier scoren leerlingen een 8,1, dit is gelijk aan de landelijke score. Het rapport van het laatste onderzoek in 2022 vindt u bij het onderdeel veiligheid op school, online bij scholen op de kaart.

Voorjaar 2022 is het tevredenheidsonderzoek van WMK afgenomen onder onder leerkrachten, leerlingen en ouders. Leerlingen geven de school een 7,8. Ouders geven school een 7,5. Leerkrachten geven de school een 8,5. De respons onder ouders was zéér klein, 13%. Alle resultaten moeten nog worden besproken in de medezeggenschapsraad, daarna kunnen ze als bestand worden opgenomen bij scholen op de kaart.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven