IKC De Tragellijn

Graaf Ottoweg 91 6915 VT Lobith

  • Warme uitstraling, voor ons betekent het dat ieder kind welkom is en meetelt.
  • Er wordt veel aandacht geschonken aan respect voor elkaar en goed gedrag. Samen zorgen we voor een veilige school.
  • In alle groepen wordt door onze vakleerkracht muziekles gegeven. In de groepen 4, 5 en 6 komen daar nog twee extra muziekdocenten bij.

In het kort

Toelichting van de school

De Tragellijn: een warm welkom!

Wij zijn trots op onze leerlingen, hun resultaten en op onze school. Nieuwsgierig naar ons onderwijs? Neem dan even een kijkje verder op deze  pagina's. Of kijk op onze website!                          

De naam van de school heeft te maken met haar locatie. De school staat dicht bij het jaagpad (tragel) dat hier vroeger liep, toen de Rijn nog zijn oude loop had. Over dat jaagpad liep het paard dat de schuit voorttrok. De lijn tussen paard en schip is de tragellijn. Wij, het team, trekken de schuit met leerlingen naar de plaats van hun bestemming: zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Rust
  • Veiligheid
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2020 telde onze school 190 leerlingen, verdeeld over 9 groepen. We zijn in augustus 2020 gestart met twee groepen 1/2, een groep 3, twee groepen 4, groep 5, groep 6, groep 7 en een groep 8. Door het hele jaar heen stromen jonge kinderen in, die de leeftijd van 4 jaar bereiken. Daarnaast kunnen ook kinderen in hogere groepen tussentijds instromen door bijvoorbeeld verhuizing. We zien een stabilisatie van het aantal leerlingen. Het aantal nieuwe aanmeldingen is echter groot. Zoals het er nu naar uitziet, zal er mogelijk in de tweede helft van het schooljaar een derde kleutergroep worden gestart of een 0-groep. Wij vinden het erg belangrijk om te werken met kleine kleutergroepen.

In het schooljaar 2019-2020 zijn 7 leerlingen tussentijds uitgestroomd door onder andere verhuizing of verwijzing. Geen enkele leerling is vertrokken vanwege onvrede met ons onderwijs. Daarnaast vertrokken 22 leerlingen uit groep 8 naar het voortgezet onderwijs.

De locatie Willibrordus is in juli 2020 definitief gesloten. Van de 22 leerlingen waar we mee zijn gestart in 2019 zijn 8 leerlingen overgestapt naar De Tragellijn. 6 Leerlingen zijn naar het voortgezet onderwijs gegaan, 3 leerlingen naar een andere school vanwege verhuizing, 2 leerlingen naar een andere, kleinere school en 3 leerlingen zijn doorverwezen naar speciaal onderwijs.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
192
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf 19 augustus vormen basisschool De Tragellijn en Kinderopvang Zonnekinderen samen het IKC De Tragellijn. Een integraal kind centrum (IKC) voor alle kinderen van 0 tot en 13 jaar waarbij opvang en onderwijs hand in hand gaan en elkaar versterken en aanvullen.   

De peutergroep

Na de zomervakantie zijn we gestart we met een peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De peutergroep is gevestigd in een van de huidige kleuterlokalen. Groot voordeel hiervan is dat peuters en kleuters volop samen kunnen spelen. Er wordt intensief samengewerkt tussen de peutergroep en de kleuterklassen, waardoor de start van uw peuter op de basisschool vloeiend en spelenderwijs verloopt.

Dagopvang 0-2 jaar  

De opvang voor de allerjongste kinderen, de baby’s en dreumesen van 0 tot 2 jaar heeft ook zijn plek binnen ons IKC. Vanaf 6 januari 2020.

Voor-en naschoolse opvang 4-13 jaar

Met de start van het IKC hebben we nu ook de buitenschoolse opvang in het gebouw. De BSO van Zonnekinderen maakt gebruik van onder andere de aula. Deze is ingericht als een gezellige en huiselijke plek, waar je na school naar toe gaat. Iedere dag is er een activiteitenaanbod op het gebied van Sport, Cultuur, Natuur & Avontuur en Multimedia. De omgeving van school leent zich natuurlijk perfect voor avonturen in de natuur en zijn er volop mogelijkheden om lekker te sporten.

Medewerkers van Zonnekinderen zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08.30 – 17.00 uur op telefoonnummer 0316- 541390 of mail: info@zonnekinderen.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In schooljaar 2020-2021 is op stichtingsniveau het veiligheidsbeleid vastgesteld. Een heel uitgebreid documenten waarin veel bijlagen zijn opgenomen. Alle afspraken, protocollen en regels ten aanzien van o.a. gedragsregels, calamiteiten, digitale veiligheid en ARBO zijn hierin opgenomen.


Terug naar boven