Basisschool Sint Jozef

Langwijkstraat 6 5396 PP Lithoijen

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef

Het team

Toelichting van de school

Er is 5,3 fte beschikbaar voor 5 groepen. 

De school heeft een directeur voor 0,6 fte. De intern begeleider is voor 0,3 fte aangesteld.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van de leerkracht wordt vervanging geregeld via de regionale invalpool. Zie hiervoor het protocol vervanging op de website van Filios Scholengroep www.filiosscholengroep.nl 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Er wordt in groep 1/2 gewerkt met de methode Kleuterplein en de Wereld in Getallen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De volgende methodes worden gebruikt:

-Veilig Leren Lezen Kim 

- Taal op maat

- Spelling op maat

- Nieuwsbegrip begrijpend lezen

- Pennenstreken 2

- Wereld in Getallen

- IPC

- Junior Bosatlas met bijbehorende werkschriften

- Kleur

- Take it easy

- Blits studievaardigheden

- Verkeersmethode

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school gaat uit van het principe dat we alle kinderen uit het dorp onderwijs in het dorp willen bieden. Mochten wij handelingsverlegenheid ervaren, dan gaan we eerst op zoek naar externe expertise die ons kan ondersteunen.  Pas nadat we zien dat dit voor een leerling niet het gewenste resultaat oplevert, wordt de leerling, in overleg met ouders, naar een school verwezen die beter bij hem of haar past. Ons doel blijft om het beste uit iedere leerling te halen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven