Rooms Katholieke Basisschool De Meander

Marktplein 26 5397 EW Lith

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Meander
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Meander
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Meander

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Voor de minimale betrouwbaarheid zijn er iets te weinig respondenten (namelijk 69 in plaats van 72). Voor de gewenste betrouwbaarheid zouden er 109 reacties nodig zijn. 
Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven