Rooms Katholieke Basisschool De Meander

Marktplein 26 5397 EW Lith

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Meander
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Meander
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Meander

Het team

Toelichting van de school

Zoals u kunt zien hebben wij vooral geinvesteerd in onderwijspersoneel. Vandaar dat de percentage ten op zichte van onderwijsondersteunend personeel veel hoger is.

Wel hebben we onderwijsondersteunend personeel, maar deze worden niet allemaal bekostigd vanuit de formatie van de school. Dit kan dus een vertekend beeld geven.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Zie protocol vervanging op www.filiosscholengroep.nl 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven