Rooms Katholieke Basisschool De Meander

Marktplein 26 5397 EW Lith

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Meander
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Meander
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Meander

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Plezier
  • Zelfvertrouwen
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zien een duidelijke terugloop van het aantal leerlingen op onze school. Dit heeft duidelijk een relatie met het aantal geboortes in ons voedingsgebied. Er worden veel minder kinderen geboren, daarnaast worden er niet veel huizen gebouwd.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
245
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Opvang voor in de vakantie is altijd in overleg met onze samenwerkende partner: Henhaan.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven