Rooms Katholieke Basisschool De Reiger

Azollastraat 47 2165 XP Lisserbroek

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Reiger
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Reiger
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Reiger

Leerlingtevredenheid toelichting

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In april 2017 is een tevredenheidsenquête uitgevoerd onder ouders. Met een 8,7 scoort de school goed.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven