De Reiger

Azollastraat 47 2165 XP Lisserbroek

 • Schoolfoto van De Reiger
 • Schoolfoto van De Reiger
 • Schoolfoto van De Reiger
 • Schoolfoto van De Reiger

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Reiger is een warme, eigentijdse school die midden in het prachtige dorp Lisserbroek staat. Op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen een sterk vertrouwen hebben in hun eigen leervermogen. Wij stimuleren ze boven zichzelf uit te stijgen en grenzen te verleggen. Maar bovenal bieden we kinderen een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Waar ze fouten durven maken en ook durven excelleren. Waar hun interesses serieus worden genomen en waar ze veel kunnen spelen en bewegen. Kortom; waar ze elke dag met plezier heengaan.

Als uw interesse gewekt is, nodigen wij u graag uit om een kijkje te nemen in de school.

U kunt ook informatie vinden op onze website www.rkbsdereiger.nl

Schoolbestuur: Stichting Jong Leren, www.jl.nu

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Uitstekende basisvaardigheden
 • Betekenisvol leren
 • Groeihelden skills
 • Digitale geletterdheid
 • Wereldburgerschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op onze school zitten rond de 200 leerlingen verdeeld over negen groepen. We werken met twee groepen 1/2.

De typische Reiger-leerling is een leerling

 • die graag naar school komt en zich onderdeel voelt van de hechte schoolgemeenschap
 • is sociaal vaardig

Qua ouders en woonsituatie:

 • woont in een rijtjeshuis (huur of koop);
 • woont in het dorp dat wordt omsloten door een drukke doorgaande weg;
 • is in toenemende mate onderdeel van een gebroken gezin.

Heeft ouders die qua opvoedingsstijl, betrokkenheid en gedrag: 

 • een beschermde opvoeding met een blik op de wereld bieden;
 • hart voor hun kind hebben en veelal tevreden zijn met dat wat het kind laat zien;
 • ondersteuning bij het leerproces bieden als er door school om gevraagd wordt;
 • betrokkenheid tonen bij de ontwikkeling van hun kind op school;
 • betrokkenheid tonen bij de activiteiten van de school.

Qua dorpskern en faciliteiten:

 • is dorpsgericht, maar ook gericht op Lisse en Nieuw-Vennep. 
 • men maakt  intensief gebruik van de dorpsjeugd faciliteiten, zoals jeugdhonk, tennisvereniging, voetbalvereniging en speelplaatsen;
 • kan voor het sportaanbod kiezen uit faciliteiten in Lisse en omliggende gebieden. 

Qua onderwijssituatie: zit op een veilige kleine school, De Reiger is de enige basisschool in het dorp.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
189
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacy

Voor de privacy van onze leerlingen, leerkrachten en andere medewerkers vragen wij uw rekening te houden met het volgende: 

 • Geef uw privacy voorkeuren door via Parro voor het maken van foto’s of video’s van uw kind gedurende schooltijd. 
 • Wilt u foto’s of video’s niet delen via Social Media ivm de privacy van andere kinderen? Via Parro worden foto’s of video’s gedeeld door de leerkracht zodat dit via een afgeschermde omgeving gaat 

In ons beleid en dagelijks handelen voldoen wij aan de relevante wet- en regelgeving (AVG). We gaan basis zorgvuldig om met de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers van onze school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: afspraken over het werken met persoonsgegevens, afspraken over het maken en gebruiken van foto’s en filmpjes en en het sluiten van verwerkersovereenkomsten met onze partners/leveranciers. Van alle medewerkers, leerlingen, ouders / verzorgers en samenwerkingspartners wordt verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen in het beschermen van ieders privacy. Ons privacybeleid en -reglement vindt u op: www.jl.nu/ouders.

Veiligheidsbeleid

Kinderen, ouders en personeel moeten in een veilige omgeving kunnen werken en leren. De school heeft hiervoor een veiligheidsplan opgesteld. Hierin wordt beschreven welke afspraken zijn gemaakt om de fysieke en sociale veiligheid op school te garanderen, om onveilige situaties te voorkomen en hoe te handelen bij een incident. Denk bij fysieke veiligheid bijvoorbeeld aan hygiëne, veilige speeltoestellen en ontruiming van de school bij een calamiteit. Sociale veiligheid gaat over privacy, omgangsvormen, het voorkomen van pesten, seksuele intimidatie, geweld of discriminatie. 

Sociale media, internet en BYOD

Op onze school besteden we veel aandacht aan digitale geletterdheid waardoor we met een verschillende (digitale) leermiddelen werken. De chromebooks en Ipads waarmee we werken hebben een afgeschermde omgeving waarbinnen leerlingen een eigen account hebben. Zo kunnen ze niet andere (ongewenste) zaken ontvangen, bekijken of versturen. Het gebruik van mobiele telefoons, smartwatches of andere digitale middelen meegebracht door leerlingen is niet toegestaan gedurende schooltijd. We raden u aan het beleid van Jong Leren door te nemen op het gebied van sociale media, internet en Bring Your Own Device via https://jl.nu/ouders 

Terug naar boven