obs De Zilvermeeuw

Azollastraat 45 2165 XP Lisserbroek

  • We werken regelmatig groepsdoorbroken om jong en oud van elkaar te laten leren.
  • We hebben een groot plein om lekker buiten te spelen.
  • Achter de school ligt nog een plein, waar de jongere kinderen veilig kunnen spelen.
  • Groep 7 en 8 gaan gezamenlijk op kamp.
  • We werken met moderne middelen, waaronder laptops.

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Uit de vragenlijst voor ouders halen we de volgende punten:

Ouders merken dat kinderen zich gezien voelen en zich veilig voelen, waardoor ze zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen. Ouders voelen zich welkom en serieus genomen. Ze vinden de leerkrachten deskundig en worden meegenomen in de begeleiding die hun kind krijgt. Vergeleken met het landelijk gemiddelde scoren we echt hoger op de items uit de categorie “leerlingondersteuning”, “cultuur” en “informeren”. 

Ouders vinden dat kinderen, vooral buiten de klas, nog niet in alle gevallen op een positieve manier met elkaar omgaan. De aanpak van dit gedrag door de school kan volgens ouders beter. De inrichting van het schoolplein, maar ook de netheid en hygiëne in het gebouw, kan beter. De overblijf wordt niet altijd als positief ervaren.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven