obs De Zilvermeeuw

Azollastraat 45 2165 XP Lisserbroek

  • We werken regelmatig groepsdoorbroken om jong en oud van elkaar te laten leren.
  • We hebben een groot plein om lekker buiten te spelen.
  • Achter de school ligt nog een plein, waar de jongere kinderen veilig kunnen spelen.
  • Groep 7 en 8 gaan gezamenlijk op kamp.
  • We werken met moderne middelen, waaronder laptops.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor vervanging bij afwezigheid van leerkrachten werkt onze school samen met veel andere scholen en besturen in de regio. Gezamenlijk hebben we een invalpool georganiseerd, om zo goed mogelijk leerkrachten te kunnen vervangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 krijgen onze leerlingen twee keer per week gymles van de vakleerkracht.

Om de week krijgt elke groep muziekles van een vakleerkracht.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ook in groep 1/2 stemmen we het aanbod af op de leerbehoefte van de groep. Kinderen oefenen met dat wat ze nog moeilijk vinden en krijgen de kans om uit te blinken in dat waar ze sterk in zijn. We gaan uit van de ontwikkeling van het kind en proberen met alles wat zich op een dag voordoet het kind net een stapje verder te brengen.  

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We stemmen de tijd die nodig is per vak, af op de leerbehoefte die een groep heeft. We leggen dus niet van tevoren vast hoeveel uur we per week besteden bijvoorbeeld aan taal of rekenen. De leerkrachten maken hun weekplanning op basis van dat wat ze zien in hun groep. 

Wij werken met het International Primary Curriculum (IPC). Dat betekent dat we geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, muziek, ICT en kunstzinnige vorming aanbieden in projecten. In deze projecten spelen de kinderen een actieve rol in het leren. Ze leren belangrijke vaardigheden en gaan zien dat alles met elkaar samenhangt.  

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven